1. Home
  2.  | Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Wij Kopen Vastgoed

Alle (aan)biedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Wij Kopen Vastgoed.com maakt het voorbehoud dat een koop niet eerder tot stand komt dan na wederzijdse rechtsgeldige ondertekening van een door ons kantoor opgestelde koopakte. Alle door Wij Kopen Vastgoed.com op haar website aangeboden informatie is van algemene aard en dient enkel en alleen als uitnodiging om in onderhandeling te treden. Wij Kopen Vastgoed.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden informatie, wij raden u aan om deze algemene voorwaarden goed door te lezen alvorens u er enig handelen of nalaten op baseert.

Namens de directie van

Wij Kopen Vastgoed.com